Charakterystyki dokładności przetworników sił i przemieszczeń stosowanych w systemach sterowania procesami przemysłowymi
Zastosowania:
Weryfikacja deklarowanych dokładności układów pomiarowych
Wyznaczanie wskaźników przetwarzania układów pomiarowych (wzmocnienie, symetria, liniowość, histereza itp.)
Kalibracja torów pomiarowych
Charakterystyki dynamiczne (odpowiedzi na sygnał zadany, max. i min., przeregulowanie, czasy procesów itp.)
Stosowane przez nas metody: porównawcze, interferometrii laserowej i próbkowania w czasie są zgodne z normami stosowanymi do wyznaczania właściwości przetworników pomiarowych sił i przemieszczeń stosowanych w systemach sterowania procesami przemysłowymi.
Zakresy i dokładność pomiaru stosowanego wyposażenia do badań:
Charakterystyki statyczne:
Przemieszczenia:
Siły :
0-40m - dokładność: ±0,5µm/m
0-100kN - dokładność: do ±0,02%
Charakterystyki dynamiczne:
Szybkość przetwarzania sygnału dla sił:
Szybkość przetwarzania sygnału dla
przemieszczeń:
Czasy ruchu:
Prędkości ruchu:
do 10kHz

do 25kHz
od 0,005ms
0-4m/s
Rys. Siła impulsowa
Wróć do menu