Ze względu na bardzo wysokie oczekiwania dokładności obróbki wykonywanej na  
obrabiarkach CNC, produkcja ich wymaga zastosowania nie tylko wysokiej  
jakości i dokładności elementów konstrukcyjnych, ale także specjalnych  
sposobów montażu i regulacji, które określa się terminem „kalibracja  
obrabiarek”. Obrabiarki wymagają równiez kalibracji okresowych, gdyż ich  
eksploatacja powoduje obniżenie dokładności ich działania poprzez zuzycie  
elementów, kolizje, naprawy, zmiany miejsca użytkowania, itp. Kalibracje  
okresowe zapewniają utrzymanie oczekiwanej zdolności produkcyjnej.

Aby poprawnie „skalibrować” zmontowaną i uruchomioną obrabiarkę CNC, należy  
stosować odpowiednie, charakteryzujące się wysoką dokładnością metody  
badań. Oferowane metody badań obrabiarek, stosowane przez nasze  
laboratorium pozwalają na precyzyjne określenie różnych wielkości  
„kalibracyjnych”, które umożliwiają:
Poprawę dokładności geometrycznej przez regulację zespołów  
prowadnicowych
Poprawę dokładności pozycjonowania przez określenie poprawek  
korekcyjnych wprowadzanych do układu sterowania
Poprawę dynamiki działania przez regulację serwonapędów osi w  
zakresie minimalizacji błędów dynamicznych, w tym błędów nadążania, nawrotu,  
drgań
Ocenę dokładności działania wrzecion dla dowolnie wybranych obrotów  
oraz ewentualną poprawę dokładności ruchu obrotowego osi m. in. w zakresie  
regulacji łożysk, poprawy „bicia” oprawek i uchwytów

Oferowane przez laboratorium metody badań pozwalają również na diagnostykę  
obrabiarek w zakresie:  
- określenia źródeł powstawania błędów,  
- wnioskowania o stanie zużycia elementów konstrukcyjnych (np. łożysk,  
prowadnic),
- wnioskowania o niepoprawnym działaniu, montażu lub regulacji,
- wnioskowania o wpływie błędów obrabiarki na dokładność danego rodzaju  
obróbki,
- określenia różnych wskaźników dokładności działania obrabiarki.

Do kalibracji i diagnostyki obrabiarek stosujemy następujące metody badań:
Pomiary dokładności geometrycznej osi posuwowych w zakresie  
prostoliniowości i odchyłek kątowych przemieszczeń
Pomiary dokładności i powtarzalności pozycjonowania osi posuwowych i  
obrotowych
Test dokładności ruchu interpolowanego osi posuwowych
Test dokładności ruchu wirujących osi
Wróć do menu